Pikkumyy

Rauhamäen ratsutilan toimintaa ohjaa sosiaalipedagoginen ajattelu


Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on yksilön sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemista, sekä jo syntyneiden vaurioiden kuntouttamista hevosten kanssa tapahtuvan yhteisöllisen toiminnan avulla.

Tavoitteena on kasvattaa yksilön sosiaalisia taitoja ja auttaa häntä selviämään paremmin omassa elämässään, omassa ympäristössään.
Käytännössä toiminta tapahtuu 1-4 hengen ryhmissä. Toiminta sisältää mm. tallitöitä, hevosen hoitoa sekä käsittelyä ja mahdollisesti ratsastusta sekä kärry- tai rekiajoa. Toiminnassa harjoitellaan vuorovaikutusta hevosen ja ihmisten kanssa sekä tutustutaan hevoseen eläimenä.

- Tavallisille lapsille, nuorille ja aikuisille tukemaan kasvussa ja kehityksessä, sekä ehkäisemään syrjäytymistä
- Työtoimintaa
- Maahanmuuttajille
- Psykiatrisissa ja sosiaalisissa ongelmissa (esim. tunteiden hallinta)
- Päihdekuntoutujille
- Lastensuojelun asiakkaille
- Koulunkäyntiongelmissa (esim. kiusatut, kiusaajat, koulupudokkaat)


Lisää tietoa osoitteesta Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry.


Takaisin etusivulle